Μαθήματα και μέτρα προστασίας για την πανδημία της Covid-19

Το φροντιστήριό μας, σεβόμενο όλες τις οδηγίες του κράτους για τη δημόσια υγεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Σωστός αερισμός του χώρου, απολύμανση των θρανίων και των καθισμάτων στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας όπως και χρήση αντισηπτικού για τα χέρια. Καθηγητές, μαθητές και οποιοσδήποτε εισέρχεται στον φροντιστηριακό χώρο φορά υποχρεωτικά μάσκα. 

Στην περίπτωση που τα σχολικά τμήματα κάποιων μαθητών μπαίνουν σε καραντίνα, στα αντίστοιχα φροντιστηριακά τμήματα των μαθητών αυτών, το μάθημα γίνεται ηλεκτρονικά. 

Συνεργαζόμαστε όλοι ώστε τα μαθήματά μας να είναι ασφαλή, διαφυλάσσοντας έτσι την υγεία των μαθητών μας, των εκπαιδευτικών μας και των οικογενειών τους αντίστοιχα. 

Για πληροφορίες σε σχέση με τον Covid - 19 και το τι ισχύει σε κάθε περιοχή ανά πάσα στιγμή ώστε να γνωρίζουμε όλοι τους κανόνες που πρέπει να τηρούμε, παραθέτουμε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://covid19.gov.gr/covid-map#vhighLbl