Μαθήματα και μέτρα προστασίας για την πανδημία της Covid-19

Το φροντιστήριό μας, σεβόμενο όλες τις οδηγίες του κράτους για τη δημόσια υγεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Σωστός αερισμός του χώρου, απολύμανση των θρανίων και των καθισμάτων στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας όπως και χρήση αντισηπτικού για τα χέρια. Καθηγητές, μαθητές και οποιοσδήποτε εισέρχεται στον φροντιστηριακό χώρο φορά υποχρεωτικά μάσκα.