Η βιβλιοθήκη μας


Για την πλήρη εκπαιδευτική κατάρτιση των μαθητών, το φροντιστήριό μας διαθέτει μια ενημερωμένη και σύγχρονη βιβλιοθήκη.

Προσπαθώντας να μην επιβαρύνουμε τις οικογένειες των μαθητών με επιπρόσθετα έξοδα, διαθέτουμε όλα μας τα συγγράμματα, γνωστών και αξιόλογων εκδοτικών οίκων, σε μορφή δανεισμού.

Επίσης, παρέχονται δωρεάν σημειώσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,βασισμένες σε προσεκτική επιλογή ασκήσεων από σύγχρονα εκπαιδευτικά συγγράμματα.