Καθοδήγηση για τη συμπλήρωση μηχανογραφικών δελτίων

Για τη σωστή συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων του 2015, όσοι μαθητές επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν στον χώρο του φροντιστηρίου για να συζητήσουμε όποιο θέμα τους απασχολεί σχετικά με τις μελλοντικές σπουδές τους.

Μπορούμε να φτιάξουμε ένα προσχέδιο μηχανογραφικό δελτίο, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά των βάσεων, τη συνάφεια του αντικειμένου της σχολής με την προσωπικότητα του παιδιού, το πρόγραμμα σπουδών της κάθε σχολής και τις επαγγελματικές προοπτικές της.

Θα βρισκόμαστε στον χώρο του φροντιστηρίου από

Δευτέρα ως και Παρασκευή 10:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00

Σάββατο 10:00 – 13:00