Η φιλοσοφία μας

Το «Κίνητρο» είναι ένα ολοκληρωμένο φροντιστήριο Μ.Ε. που δημιουργήθηκε από τη φιλόλογο Βένια Χ. Πολυζωίδου και τη μαθηματικό Μαρία Ι. Τερζοπούλου. Στόχος του φροντιστηρίου μας είναι να στέκεται δίπλα στο μαθητή και να προσπαθεί με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις καινοτόμες ιδέες των εκπαιδευτικών, να βοηθήσει στην επίτευξη των πιο υψηλών απαιτήσεων. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας είναι το φροντιστήριό μας να αποτελεί ένα πρότυπο χώρο εκπαίδευσης, τον οποίο οι μαθητές μας επιλέγουν, προκειμένου να επιτύχουν την αμέριστη υποστήριξη και ηθική ενίσχυση μέσα από προγράμματα σπουδών επικεντρωμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός.