Γιατί να επιλέξετε το «Κίνητρο»

- Ολοκληρωμένα προγράμματα για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ, αποφοίτων

- 55λεπτες ώρες μαθημάτων

- Σε όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση σπουδών διαμορφώνονται ολιγομελή τμήματα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα διαμόρφωσης τμημάτων πραγματικά του ίδιου επιπέδου, απαραίτητο για τη μέγιστη απόδοση. Παράλληλα πραγματοποιείται παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων μετά από επιθυμία των μαθητών.


- Μοντέρνος χώρος που πληροί απόλυτα όλους τους κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών μας. Η επιλογή των χρωμάτων στις αίθουσες και η διακόσμηση του χώρου πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις αισθητικές απαιτήσεις των εφήβων.

- Το μάθημα γίνεται σε τράπεζα συνεργασίας και σε θρανία τοποθετημένα σε ημικυκλική διάταξη. Έτσι δημιουργείται κλίμα θετικό, ευχάριστο, οικείο και δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή για την καλύτερη εποπτεία και έλεγχο της τάξης.

- Η ύλη ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Παράλληλα προσφέρονται ολοκληρωμένες σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των μαθητών σε κάθε τάξη.

- Σύγχρονα εποπτικά μέσα που διευκολύνουν την κατανόηση του μαθήματος προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού συστήματος.

- Συνεχής έλεγχος επιδόσεων με προγραμματισμένα διαγωνίσματα (εκτός των ωρών διδασκαλίας)

- Συμβουλές για τη συμπλήρωση μηχανογραφικού και πλήρης ενημέρωση για τις πανεπιστημιακές σχολές σύμφωνα με έναν πλήρη οδηγό σπουδών που περιλαμβάνει βάσεις, σχολές, μεταπτυχιακά, προγράμματα σπουδών σε ΑΕΙ- ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές και Πανεπιστήμιο Κύπρου.

- Αυτοματοποιημένα τεστ κλίσεων και ενδιαφερόντων

- Συνεργασία κι επικοινωνία με το μαθητή και το οικογενειακό του περιβάλλον

- Υποστηρίζουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

- Πολυετής διδακτική πείρα, με επιτυχίες μαθητών μας σε υψηλόβαθμες σχολές

- Μεράκι και διάθεση για δουλειά

- Πλήρης, ενημερωμένη και σύγχρονη εκπαιδευτική βιβλιοθήκη στη διάθεση όλων των μαθητών


- Χαμηλές τιμές σε όλα τα πακέτα μαθημάτων

Κίνητρό μας η επιτυχία των μαθητών!