ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019-20

Σύμφωνα με τις αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα της Γ' Λυκείου, όπως και στην ύλη, το νέο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας, μετατρέπεται.  
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 2019-2020