Παροχές εκπαιδευτικού υλικού

Γνωρίζοντας ότι η αγορά σχολικών βοηθημάτων είναι αρκετά δαπανηρή και σε πολλές περιπτώσεις δυσβάσταχτη για τις οικογένειες, αποφασίσαμε να συνδράμουμε στην οικονομική ελάφρυνσή τους, παρέχοντας δωρεάν συγγράμματα μέσω της δανειστικής μας βιβλιοθήκης. 

Συγκεκριμένα, επιλέξαμε κάποια από τα καλύτερα βιβλία γνωστών εκδοτικών οίκων (όπως Ελληνοεκδοτική, Μπαχαράκης) τα οποία δανείζονται οι μαθητές , τα χρησιμοποιούν καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και στο τέλος αυτού τα επιστρέφουν. 


Επιπλέον, δωρεάν παρέχονται συλλογές σημειώσεων (corpus) σε όλα τα μαθήματα, βασισμένες σε επιμέλεια του κάθε διδάσκοντα. Οι σημειώσεις περιέχουν θεωρία, μεθοδολογίες και ασκήσεις από επιλεγμένα σύγχρονα βοηθήματα.