Δημιουργοί του «Κίνητρο»


  • Βένια Χ. Πολυζωίδου 
Φιλόλογος Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Α.Π.Θ.
Δεκαετής διδακτική πείρα σε ιδιωτικό φροντιστήριο Μ.Ε. και παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
Διδασκαλία και συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε λυκειακές τάξεις σε σχολεία του νομού Κιλκίς.


  •  Μαρία Ι. Τερζοπούλου
Μαθηματικός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δεκαετής διδακτική πείρα σε ιδιωτικό φροντιστήριο Μ.Ε. και παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
Διδασκαλία και συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε λυκειακές τάξεις σε σχολεία του νομού Κιλκίς.